Nabídka prodeje majetku notářskou kanceláří Mgr. Kateřiny Štoplové

Notářská kancelář Mgr. Kateřiny Štoplové nabízí při likvidaci pozůstalosti, a to při zpeněžení majetku patřícího do likvidační podstaty, k prodeji majetky:

– pozemek (zastavěná plocha a nádvoří) p.č. St. 14, jehož součástí je stavba (rodinný dům) č.p. 28, část obce Poličky, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, na listu vlastnictví číslo 154 pro katastrální území Poličky, obec Doloplazy.

– 2/10 pozemku (orná půda) p.č. 377, zapsaného u katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, na listu vlastnictví číslo 233 pro katastrální území a obec Víceměřice.

Uvedený majetek bude prodán za nejvyšší kupní cenu, která bude nabídnuta. Zájemci o koupi mohou činit své nabídky písemně či osobně v notářské kanceláři Mgr. Kateřiny Štoplové (Česká 881/11, 796 01 Prostějov) pod spisovou značkou Nd 73/2024, 34 D 255/2024.